Meniskens synpunkter!

 

Rastas Hörna har tagit del av Menisken IF:s synpunkter och motförslag till Tävlingskommitténs serieförslag till division 6.

Meniskens motförslag skiljer sig på några punkter från SK Argos. Bland annat är Ramberget kvar i sexan istället för Järnbrott. Dessutom har serierna justerats en hel del geografiskt, särkilt 6C och 6B.

Det viktigaste (som både Argo och Menisken är överens om) är ju att:

 

-Division 6 2017 ska innehålla 4 serier med 12 lag i varje

-Tävlingsbestämmelserna ska följas

-Rättvis behandling av division 7-lag

-Hänsyn till geografi vid serieindelningen

-På sikt tre divison 6-serier med 12 lag i varje istället för fyra

 

Detta är ett riktigt bra förslag och det finns absolut ingen prestige gällande andra förslag jämfört med SK Argos.

Det viktiga för lokalfotbollens framtid är att TK:s förslag ersätta med ett annat.

 

Här följer Meniskens mail till förbundet och motförslag:

 

 

 

 

Till GFF/TK,

Menisken IF har sökt TK:s medlemmar för en förklaring av framlagt förslag till serieindelning 2017 då det inte direkt framgår av TK:s förslag varför det är motiverat att bryta de stipulerade tävlingsbestämmelserna i efterhand och genomföra en omläggning av seriepyramiden med såpass kort varsel. TK har emellertid inte återkommit. Utan vidare förtydligande så anser Menisken att TK:s förslag inte kan stödjas.

Härav framlägger Menisken följande alternativa förslag till serieindelning 2017 (se bif. filer). Meniskens förslag skiljer sig från TK:s förslag gällande div. 6-7. TK:s förslag gällande div. 4-5 kvarstår.

Meniskens förslag beaktar fastslagna tävlingsbestämmelser för spelåret 2016. Förslaget bibehåller även seriestrukturen enligt rådande modell. Förslaget till serieindelning 2017 inom respektive division grundas på geografisk placering av förenings spelplan vid hemmamatch.

Det huvudsakliga syftet med Meniskens förslag på serieindelning 2017 är att ta hänsyn till “helheten” över hela tävlingskategorin.

Vid de fall TK önskar förändra seriestrukturen bifogas exempel på alternativ seriestruktur, med möjligt övergångsår under säsongen 2017.

Christian Björkdahl

För Menisken IF

 

/Rasta

Leave a Reply


*